Του Σαββίδη Μανόλη

Σύμφωνα με την κρατούσα άποψη, ελάχιστες ­ ως ανύπαρκτες ­ είναι οι εξαιρέσεις στον κανόνα που θέλει όλα τα τζάκια να τραβάνε καλά, όλες τις νύφες να είναι όμορφες, κι όλους τους μακαρίτες να φεύγουνε νέοι. Ο Χρήστος Βακαλόπουλος ήταν η εξαίρεση που επιβεβαίωσε αυτόν τον κανόνα, πεθαίνοντας πολύ νέος ­ τριάντα επτά ετών ­ πριν από πέντε χρόνια.

Read More