Βιογραφία του Χρήστου Βακαλόπουλου (από τον πατέρα του) by Χρήστος Βακαλόπουλος